J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Grafika
Grafika
Spirala Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
27.12.2007.
Program Spirala;

Uses
  Crt, Graph;
Const
  Delta = 10;         
Var
  x,                  
  y,                 
  dl : Integer;     

Procedure Inicjuj_Grafike;
Var
  Sterownik, Tryb : Integer;
Begin
  DetectGraph(Sterownik, Tryb);
  InitGraph(Sterownik, Tryb, 'c:\tp\bgi')
End;

Procedure Spirala(x,y,dl,del : Integer);
Begin
  If dl > 0
    Then Begin
           LineTo(x+dl,y);
           LineTo(x+dl,y+dl);
           LineTo(x+del, y+dl);
           LineTo(x+del, y+del);
           Spirala(x+del, y+del, dl-2*del, del)
         End;
End;

Begin
  Inicjuj_Grafike;
  MoveTo(90,50);
  Spirala(GetX, GetY, GetMaxX div 2, Delta);
  Repeat Until KeyPressed;
  CloseGraph;
End.

 
Prosta animacja Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
28.11.2007.
program animka;
uses crt,graph;
var sterownik,tryb,i : integer;
xs,ys:word;
begin
sterownik :=detect;
initgraph ( sterownik,tryb,'c:\tp\bgi');
setcolor(red);
xs:= getmaxx div 2;
ys:= getmaxy div 2;
setcolor (red);
for i :=-40 to 679 do
begin
rectangle (i,ys-20,i+40,ys+20);
delay (10);
setcolor (black);
rectangle (i,ys-20,i+40,ys+20);
setcolor (red);
end;
repeat until keypressed;
closegraph;
end.
Zmieniony ( 02.12.2007. )