J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Test klaw.,wy艣w.,A/C i C/A
Test - procedura Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
22.09.2007.

LCALL INIT_LCD
LCALL CURSOR_OFF              

MOV DPTR,#LOGO_535          

LCALL PUT_STR               

LCALL WAIT_FOR_KEY    


;TEST KLAWIATURY

MOV DPTR,#LOGO_KEY_T
LCALL PUT_STR                    
LCALL WAIT_FOR_NONE         
LCALL WAIT_FOR_KEY            
PUSH PSW
PUSH ACC
PUSH B
 
LCALL INIT_DISP
LCALL CURSOR_OFF
CLR A
LCALL GOTO_X_Y
 
MOV DPTR,#KEY_CODE
LCALL PUT_STR
 
POP B
POP ACC
POP PSW
 
LCALL KEY_TEST_L1
 
LCALL INIT_DISP
LCALL CURSOR_OFF
 
;TEST PRZETWORNIKOW A/D I D/A
 
LCALL WAIT_FOR_NONE
MOV DPTR,#AD_TEST_STR
LCALL PUT_STR
LCALL WAIT_FOR_KEY
 
LCALL WAIT_FOR_NONE
LCALL INIT_DISP
LCALL CURSOR_OFF
MOV DPTR,#LOGO_AD_T
LCALL PUT_STR
 
AD_TEST:
MOV A,#48H
LCALL GOTO_X_Y
 
CLR ADM                   ;PRZYGOTOWANIE PRZETWORNIKA A/C
ORL ADCON,#CHANN_7
MOV DAPR,#0         ;Uref=5V, START PRZETWARZANIA
NOP
JB BSY,$            ;CZEKAJ NA WYNIK PRZETWARZANIA
 
MOV A,ADDAT
PUSH ACC 
LCALL DISP_2_DIGITS
MOV DPTR,#DA_ADDR
POP ACC
MOVX @DPTR,A        ;WYSLIJ DO PRZETWORNIKA C/A
 
LCALL CHECK_IF_ESC
JNC AD_TEST  

Zmieniony ( 22.09.2007. )
 
« poprzedni artyku艂