J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Cykle pracy
Cykle pracy Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
25.09.2007.

Podstawow膮 operacj膮 wykonywan膮 przez mikrokontroler jest cykl rozkazowy, który sk艂ada si臋 z okre艣lonej liczby cykli maszynowych, wynikaj膮cej z dekodowanego rozkazu.

Cykl maszynowy - sk艂ada si臋 z sze艣ciu stanów, z których ka偶dy dzieli si臋 na dwie fazy, po jednym takcie zegara ka偶da. Cykl maszynowy jest wi臋c wykonywany w czasie 12 taktów (faz) numerowanych od S1P1 (stan 1, faz 1) do S6P2. 

 Ka偶dy rozkaz realizowany jest w jednym lub dwu cyklach maszynowych  z wyj膮tkiem mno偶enia i dzielenia (4 cykle). ogólnie wyró偶ni膰 mo偶na cztery typy cykli maszynowych:
• cykl wewn臋trzny - pobrania i realizacji rozkazu wewn膮trz mikrokontrolera (aktywny jest jedynie sygna艂 ALE dwukrotnie podczas ka偶dego cyklu),
• cykl pobrania kodu rozkazu lub argumentu rozkazu z zewn臋trznej pami臋ci programu (aktywne sygna艂y ALE i PSEN, obydwa dwukrotnie w ka偶dym cyklu maszynowym),
• cykl odczytu danych z zewn臋trznej pami臋ci danych (aktywny jest sygna艂 ALE, lecz tylko raz, PSEN jest nieaktywny, aktywny jest natomiast RD),
• cykl zapisu danych do zewn臋trznej pami臋ci danych - sygna艂y aktywne jak wy偶ej, przy czym zamiast sygna艂u RD aktywny jest sygna艂 WR.


 

 

W ka偶dym cyklu maszynowym wykonuj膮 si臋 pewne elementarne operacje, przy czym w stanach S1 i S4 jest realizowane odczytywanie pami臋ci programu. Zazwyczaj w stanie S1 jest pobierany (z komórki o adresie zawartym w liczniku rozkazów) kod rozkazu. W stanie S2 dekodowany jest rozkaz oraz zwi臋kszana o 1 zawarto艣膰 licznika rozkazów. W kolejnych stanach wykonuj膮 si臋 operacje wynikaj膮ce z tre艣ci rozkazu. Je偶eli wykonanie rozkazu wymaga odczytania z pami臋ci programu np. argumentu lub adresu bezpo艣redniego, to odbywa si臋 to w stanie S4 - w innym przypadku odczytywanie w stanie S4 jest ja艂owe.

 Dzi臋ki dwukrotnemu czytaniu z pami臋ci programu w ka偶dym cyklu maszynowym, prawie wszystkie rozkazy s膮 wykonywane w czasie jednego lub dwóch cykli.  Sposób wykonania rozkazów MOVX jest nieco odmienny od pozosta艂ych. W tym przypadku, w drugim cyklu maszynowym jest realizowany dost臋p do zewn臋trznej pami臋ci danych - nie ma wi臋c pobierania z pami臋ci programu. Nie jest te偶 wytwarzany sygna艂 ALE.

Zmieniony ( 25.09.2007. )
 
« poprzedni artyku艂   nast臋pny artyku艂 »