J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Uk艂ad sterowania
Uk艂ad sterowania Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
25.09.2007.

   Najwa偶niejszym zadaniem uk艂adu sterowania jest dekodowanie przes艂anego z pami臋ci programu rozkazu i generacja na jego podstawie odpowiednich sygna艂ów steruj膮cych pozosta艂ymi elementami mikrokontrolera. Z uk艂adem sterowania wspó艂pracuje licznik rozkazów PC (16-bitowy rejestr zawieraj膮cy adres kolejnego rozkazu przeznaczonego do wykonania) i rejestr rozkazów (rejestr przechowuj膮cy ostatnio pobrany rozkaz). Wspó艂pracuje z nim tak偶e uk艂ad przerwa艅 (uk艂ad sterowania jest odpowiedzialny za sprz臋tow膮 generacj臋 rozkazu LCALL wywo艂ania procedury obs艂ugi przerwania).
   Uk艂ad sterowania jest odpowiedzialny za generacj臋 nast臋puj膮cych sygna艂ów zewn臋trznych:
• PSEN' - strob odczytu z zewn臋trznej pami臋ci programu.
• RD' - strob odczytu z zewn臋trznej pami臋ci danych.
• WR' - strob zapisu do zewn臋trznej pami臋ci danych.
• ALE - sygna艂 steruj膮cy buforem zatrzaskuj膮cym m艂odszy bajt adresu pami臋ci zewn臋trznej.
   Do uk艂adu sterowania s膮 natomiast doprowadzone nast臋puj膮ce sygna艂y zewn臋trzne:
• EA' - linia wy艂膮czaj膮ca wewn臋trzn膮 pami臋膰 programu.
• RST - linia zerowania mikrokontrolera.
   Poniewa偶 po do艂膮czeniu zasilania do mikrokontrolera jego rejestry i uk艂ady mog膮 przyjmowa膰 trudne do przewidzenia stany, natychmiast po w艂膮czeniu zasilania powinien zosta膰 wygenerowany sygna艂 zeruj膮cy. Prawid艂owe wyzerowanie mikrokontrolera polega na podaniu na wyprowadzenie RST stanu "1" przez co najmniej 2 cykle maszynowe. Podczas w艂膮czania zasilania poziom wysoki powinien by膰 utrzymywany d艂u偶ej (ok. 10-20ms) w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 wzbudzenia si臋 wewn臋trznego generatora, a czynno艣膰 t膮 wykonuje poni偶szy uk艂ad:
   Po w艂膮czeniu zasilania uk艂adu, poziom wysoki utrzymuje si臋 na wyprowadzeniu RST przez czas 艂adowania kondensatora. Sta艂a czasowa obwodu RC z zapasem zapewnia konieczny czas wyst臋powania poziomu wysokiego na wyprowadzeniu. Podczas normalnej pracy mo偶liwe jest wyzerowanie mikrokontrolera przez naci艣ni臋cie przycisku RESET, co spowoduje doprowadzenia poziomu wysokiego do wyprowadzenia RST i roz艂adowanie kondensatora. Po zwolnieniu przycisku poziom wysoki na wyprowadzeniu RST utrzyma si臋 do czasu na艂adowania kondensatora (podobnie jak przy w艂膮czeniu zasilania). Sygna艂 RESET powoduje inicjacj臋 wszystkich zasobów mikrokontrolera:
• ustawienie zawarto艣ci wska藕nika stosu SP=7.
• ustawienie jedynek na wszystkich liniach portów we/wy.
• wyzerowanie pozosta艂ych rejestrów specjalnych (jedynie SBUF przyjmuje nieokre艣lon膮 zawarto艣膰).
• zawarto艣膰 pami臋ci danych pozostaje nie zmieniona (po w艂膮czeniu zasilania jest nieokre艣lona).

   Uk艂ad sterowania mikrokontrolera wykonanego w technologii CMOS (80C51) steruje równie偶 trybami oszcz臋dzania energii. Od strony programowej ustawienie okre艣lonego trybu odbywa si臋 za po艣rednictwem rejestru PCON:
 

bit 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0
SMOD---GF1GF0PDIDL
Bity rejestru PCON mikrokontrolera 8051


• SMOD - odpowiedzialny za okre艣lenie pr臋dko艣ci transmisji przez uk艂ad transmisji szeregowej.
• GF1, GF0 - bity ogólnego przeznaczenia.
• PD - bit steruj膮cy przej艣ciem mikrokontrolera w stan u艣pienia PD (ang. Power Down); ustawienie powoduje przej艣cie do stanu u艣pienia, zerowany jest sprz臋towo przy wyj艣ciu ze stanu u艣pienia.
• IDL - bit steruj膮cy przej艣ciem mikrokontrolera w stan u艣pienia IDL (ang. Idle); ustawienie powoduje przej艣cie do stanu u艣pienia, zerowany jest sprz臋towo przy wyj艣ciu ze stanu u艣pienia.

Zmieniony ( 25.09.2007. )
 
« poprzedni artyku艂