J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Przyk艂adowy program - obs艂uga LCD
Obs艂uga LCD Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
14.10.2007.
Napisz i uruchom program, który wykona nastepuj膮ce czynno艣ci:
1)Zainicjuje wyswietlacz.
2)Na wy艣wietlaczu napisze "wy艂膮czony kursor".
3)Wy艂膮czy kursor.
4)Napisze "przewini臋cie o 1 lini臋". 
5)Przewinie tekst do góry o 1 lini臋.
6)Napisze "czysty wy艣wietlacz".
7)Wyczy艣ci wy艣wietlacz.
8)Napisze " a teraz gwiazdki".
9)Narysuje 16 gwiazdek.

 
       INIT_LCD_C EQU 0F300H
       INT_LCD_W EQU 0F303H
       LCD_STR_PUT EQU 0F09H
       LCD_SCROLL_UP EQU F324H
       CLEAR_LCD EQU F31BH
       LCD_CH_PUT EQU 0F32H
       CODE_SEG SEGMENT CODE
       USING 0
       CSEG 0
       ALL_AROUND: LCALL INT_LCD_C
       LCALL OP_3_S
       MOV_DPTR,#TEXT1
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       MOV DPTR,#TEXT2
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       LCALL LCD_SCROLL_UP
       LCALL OP_3_S
       MOV DPTR,#TEXT3
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       LCALL CLEAR_LCD
       LCALL OP_3_S
       MOV DPTR,#TEXT4
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       LCALL INIT_LCD_W
       LCALL STARS
       LCALL OP_3_S
       SJMP ALL_AROUND
  STARS:MOV R5,#16
       MOV A,'*'
  LOOP:LCALL LCD_CH_PUT
       LCALL OP_3_S
       DJNZ R5,LOOP
       RET
OP_3_S:MOV R2,#08FH
    L1:MOV R1,#0FFH
    L2:MOC R3,#10H
    L3:DJNZ R3,L3
       DJNZ R1,L2
       DJNZ R2,L1
       RET
  TEXT1:OB'WYLACZONY KURSOR$'
TEXT2:OB'PRZEWINIECIE O 1 LINIE$'
  TEXT3:OB'CZYSTY WY艢WIETLACZ$'
TEXT4:OB'A TERAZ GWIAZDKI$'
       END              
Zmieniony ( 14.10.2007. )
 
« poprzedni artyku艂   nast臋pny artyku艂 »