J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Om贸wienie rozkaz贸w
Instrukcje Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
29.11.2007.
ACALL addr11
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    (SP) (SP) + 1
    ((SP)) (PC7-0)
    (SP) (SP) + 1
    ((SP)) (PC15-8)
    (PC10-0) addr11
  Format:
    a10 a9 a8 1 0 0 0 1    a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ADD A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (A) + (Rn)
  Format:
    0 0 1 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADD A,direct
  Dzialanie:
    (A) (A) + (direct)
  Format:
    0 0 0 1 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADD A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) (A) + ((Ri))
  Format:
    0 0 1 0 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADD A,#data
  Dzialanie:
    (A) (A) + #data
  Format:
    0 0 1 0 0 1 0 0   data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (A) + (C) + (Rn)
  Format:
    0 0 1 1 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,direct
  Dzialanie:
    (A) (A) + (C) + (direct)
  Format:
    0 0 1 1 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) (A) + (C) + ((Ri))
  Format:
    0 0 1 1 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

ADDC A,#data
  Dzialanie:
    (A) (A) + (C) + #data
  Format:
    0 0 1 1 0 1 0 0   data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV, P

AJMP addr11
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    (PC10-0) addr11
  Format:
    a10 a9 a8 0 0 0 0 1   a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ANL A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (A) and (Rn)
  Format:
    0 1 0 1 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ANL A,direct
  Dzialanie:
    (A) (A) and (direct)
  Format:
    0 1 0 1 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ANL A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) (A) and ((Ri))
  Format:
    0 1 0 1 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ANL A,#data
  Dzialanie:
    (A) (A) and #data
  Format:
    0 1 0 1 0 1 0 0   data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ANL direct,A
  Dzialanie:
    (direct) (direct) and (A)
  Format:
    0 1 0 1 0 0 1 0   direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ANL direct,#data
  Dzialanie:
    (direct ) (direct) and #data
  Format:
    0 1 0 1 0 0 1 1   direct   data
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ANL C,bit
  Dzialanie:
    (C) (C) and (bit)
  Format:
    1 0 0 0 0 0 1 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

ANL C,/bit
  Dzialanie:
    (C) (C) and (not bit)
  Format:
    1 0 1 1 0 0 0 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

CJNE A,direct,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if (A) <> (direct)
    then (PC) (PC) + relative offset
    if (A) < (direct)
    then (C) 1
    else (C) 0
  Format:
    1 0 1 1 0 1 0 0   direct  rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

CJNE A,#data,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if (A) <> data
    then (PC) (PC) + relative offset
    if (A) < data
    then (C) 1
    else (C) 0
  Format:
    1 0 1 1 0 1 0 1   data  rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

CJNE Rn,#data,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if (Rn) <> data
    then (PC) (PC) + relative offset
    if (Rn) < data
    then (C) 1
    else (C) 0
  Format:
    1 0 1 1 1 r r r   data  rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

CJNE @Ri,#data,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if ((Ri)) <> data
    then (PC) (PC) + relative offset
    if ((Ri)) < data
    then (C) 1
    else (C) 0
  Format:
    1 0 1 1 0 1 1 i   data  rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

CLR A
  Dzialanie:
    (A) 0
  Format:
    1 1 1 0 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

CLR C
  Dzialanie:
    (C) 0
  Format:
    1 1 0 0 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C

CLR bit
  Dzialanie:
    (bit) 0
  Format:
    1 1 0 0 0 0 1 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

CPL A
  Dzialanie:
    (A) not (A)
  Format:
    1 1 1 1 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

CPL C
  Dzialanie:
    (C) not (C)
  Format:
    1 0 1 1 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C

CPL bit
  Dzialanie:
    (bit) not (bit)
  Format:
    1 0 1 1 0 0 1 0  bit
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

DA A
  Dzialanie:
    if [(A3-0) > 9 or (AC) = 1]
    then (A3-0) (A3-0) + 6
    if [(A7-4) > 9 or (C) = 1]
    then (A7-4) (A7-4) + 6
  Format:
    1 1 0 1 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, P

DEC A
  Dzialanie:
    (A) (A) - 1
  Format:
    0 0 0 1 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

DEC Rn
  Dzialanie:
    (Rn) (Rn) - 1
  Format:
    0 0 0 1 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

DEC direct
  Dzialanie:
    (direct) (direct) - 1
  Format:
    0 0 0 1 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

DEC @Ri
  Dzialanie:
    ((Ri)) ((Ri)) - 1
  Format:
    0 0 0 1 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

DIV AB
  Dzialanie:
    (A) Int [(A) / (B)]
    (B) Mod [(A) / (B)]
  Format:
    1 0 0 0 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 4
  Zmiana stanu flag: C, OV, P

DJNZ Rn,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    (Rn) (Rn) - 1
    if (Rn) > 0 or (Rn) < 0
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    1 1 0 1 1 r r r   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

DJNZ direct,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    (direct) (direct) - 1
    if (direct) > 0 or (direct) < 0
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    1 1 0 1 0 1 0 1  direct  rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC A
  Dzialanie:
    (A) (A) + 1
  Format:
    0 0 0 0 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

INC Rn
  Dzialanie:
    (Rn) (Rn) + 1
  Format:
    0 0 0 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC direct
  Dzialanie:
    (direct) (direct) + 1
  Format:
    0 0 0 0 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC Ri
  Dzialanie:
    ((Ri)) ((Ri)) + 1
  Format:
    0 0 0 0 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

INC DPTR
  Dzialanie:
    (DPTR)   (DPTR) + 1
  Format:
    0 0 0 0 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JB bit,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if (bit) = 1
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 0 1 0 0 0 0 0   bit   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JBC bit,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if (bit) = 1
    then (bit) 0
       (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 0 0 1 0 0 0 0   bit   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JC rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    if (C) = 1
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 1 0 0 0 0 0 0   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JMP @A+DPTR
  Dzialanie:
    (PC) (A) + (DPTR)
  Format:
    0 1 1 1 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JNB bit,rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    if (bit) = 0
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 0 1 1 0 0 0 0   bit   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JNC rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    if (C) = 0
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 1 0 1 0 0 0 0   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JNZ rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    if (A) <> 0
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 1 1 1 0 0 0 0   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

JZ rel
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    if (A) = 0
    then (PC) (PC) + rel
  Format:
    0 1 1 0 0 0 0 0   rel
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

LCALL addr16
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 3
    (SP) (SP) + 1
    ((SP)) (PC7-0)
    (SP) (SP) + 1
    ((SP)) (PC15-8)
    (PC) addr16
  Format:
    0 0 0 1 0 0 1 0  addr15-8  addr7-0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

LJMP addr16
  Dzialanie:
    (PC) addr16
  Format:
    0 0 0 0 0 0 1 0   addr15-8  addr7-0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (Rn)
  Format:
    1 1 1 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

MOV A,direct
  Dzialanie:
    (A)  (direct)
  Format:
    1 1 1 0 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

MOV A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) ((Ri))
  Format:
    1 1 1 0 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

MOV A,#data
  Dzialanie:
    (A) #data
  Format:
    1 1 1 0 0 1 0 0  data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

MOV Rn,A
  Dzialanie:
    (Rn) (A)
  Format:
    1 1 1 1 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV Rn,direct
  Dzialanie:
    (Rn) (direct)
  Format:
    1 0 1 0 1 r r r  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV Rn,#data
  Dzialanie:
    (Rn) data
  Format:
    0 1 1 1 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,A
  Dzialanie:
    (direct) (A)
  Format:
    1 1 1 1 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,Rn
  Dzialanie:
    (direct) (Rn)
  Format:
    1 0 0 0 1 r r r  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,direct
  Dzialanie:
    (direct) (direct)
  Format:
          1 0 0 0 0 1 0  direct (src) direct (dest)
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,@Ri
  Dzialanie:
    (direct) ((Ri))
  Format:
    1 0 0 0 0 1 1 i  direct
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV direct,#data
  Dzialanie:
    (direct) #data
  Format:
    0 1 1 1 0 1 0 1  direct   data
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV @Ri,A
  Dzialanie:
    ((Ri)) (A)
  Format:
    1 1 1 1 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV @Ri,direct
  Dzialanie:
    ((Ri)) (direct)
  Format:
    1 0 1 0 0 1 1 i  direct
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag:  nie zmienia

MOV @Ri,#data
  Dzialanie:
    ((Ri)) #data
  Format:
    0 1 1 1 0 1 1 i   data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOV C,bit
  Dzialanie:
    (C) (bit)
  Format:
    1 0 1 0 0 0 1 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C

MOV bit,C
  Dzialanie:
    (bit) (C)
  Format:
    1 0 0 1 0 0 1 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOV DPTR,#data16
  Dzialanie:
    (DPTR) #data16
  Format:
    1 0 0 1 0 0 0 0   #data15-8   #data7-0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOVC @A+DPTR
  Dzialanie:
    (A) ((A) + (DPTR))
  Format:
    1 0 0 1 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: P

MOVC @A+PC
  Dzialanie:
    (PC) PC + 1
     (A) ((A) + (PC))
  Format:
    1 0 0 0 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: P

MOVX A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) ((Ri))
  Format:
    1 1 1 0 0 0 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: P

MOVX A,@DPTR
  Dzialanie:
    (A) ((DPTR))
  Format:
    1 1 1 0 0 0 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: P

MOVX @Ri,A
  Dzialanie:
    ((Ri)) (A)
  Format:
    1 1 1 1 0 0 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

MOVX @DPTR,A
  Dzialanie:
    ((DPTR)) (A)
  Format:
    1 1 1 1 0 0 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

MUL AB
  Dzialanie:
    (BA) (A) * (B)
  Format:
    1 0 1 0 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, OV, P

NOP
  Dzialanie:
    nic nie robi
  Format:
    0 0 0 0 0 0 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ORL A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (A) or (Rn)
  Format:
    0 1 0 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ORL A,direct
  Dzialanie:
    (A) (A) or (direct)
  Format:
    0 1 0 0 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ORL A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) (A) or ((Ri))
  Format:
    0 1 0 0 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ORL A,#data
  Dzialanie:
    (A) (A) or #data
  Format:
    0 1 0 0 0 1 0 0   data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

ORL direct,A
  Dzialanie:
    (direct) (direct) or (A)
  Format:
    0 1 0 0 0 0 1 0   direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ORL direct,#data
  Dzialanie:
    (direct ) (direct) or #data
  Format:
    0 1 0 0 0 0 1 1   direct   data
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

ORL C,bit
  Dzialanie:
    (C) (C) or (bit)
  Format:
    1 0 0 0 0 0 1 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

ORL C,/bit
  Dzialanie:
    (C) (C) or (not bit)
  Format:
    1 0 1 1 0 0 0 0   bit
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: C

POP direct
  Dzialanie:
    (direct) ((SP))
    (SP) (SP) - 1
  Format:
    1 1 0 1 0 0 0 0  direct
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

PUSH direct
  Dzialanie:
    (SP) (SP) + 1
    ((SP)) (direct)
  Format:
    1 1 0 0 0 0 0 0  direct
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

RET
  Dzialanie:
    (PC15-8) ((SP))
    (SP) (SP) - 1
    (PC7-0) ((SP))
    (SP) (SP) - 1
  Format:
    0 0 1 0 0 0 1 0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

RETI
  Dzialanie:
    (PC15-8) ((SP))
    (SP) (SP) - 1
    (PC7-0) ((SP))
    (SP) (SP) - 1
  Format:
    0 0 1 1 0 0 1 0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

RL A
  Dzialanie:
    (An + 1) (An)  n = 0-6
    (A0) (A7)
  Format:
    0 0 1 0 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

RLC A
  Dzialanie:
    (An + 1) (An)  n = 0-6
    (A0)   (C)
    (C) (A7)
  Format:
    0 0 1 1 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C

RR A
  Dzialanie:
    (An) (An + 1)  n = 0-6
    (A7) (A0)
  Format:
    0 0 0 0 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

RRC A
  Dzialanie:
    (An) (An + 1)  n = 0-6
    (A7)   (C)
    (C) (A0)
  Format:
    0 0 0 1 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C

SETB C
  Dzialanie:
    (C) 1
  Format:
    1 1 0 1 0 0 1 1
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C

SETB bit
  Dzialanie:
    (bit) 1
  Format:
    1 1 0 1 0 0 1 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

SJMP
  Dzialanie:
    (PC) (PC) + 2
    (PC) (PC) + rel
  Format:
    1 0 0 0 0 0 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

SUBB A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (A) - (C) - (Rn)
  Format:
    1 0 0 1 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SUBB A,direct
  Dzialanie:
    (A) (A) - (C) - (direct)
  Format:
    1 0 0 1 1 0 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SUBB A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) (A) - (C) - ((Ri))
  Format:
    1 0 0 1 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SUBB A,#data
  Dzialanie:
    (A) (A) - (C) - #data
  Format:
    1 0 0 1 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: C, AC, OV,P

SWAP A
  Dzialanie:
    (A3-0) (A7-4)
  Format:
    1 1 0 0 0 1 0 0
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

XCH A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (Rn)
  Format:
    1 1 0 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XCH A,direct
  Dzialanie:
    (A) (direct)
  Format:
    1 1 0 0 0 1 0 0  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XCH A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) ((Ri))
  Format:
    1 1 0 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XCHD A,@Ri
  Dzialanie:
    (A3-0) ((Ri)3-0)
  Format:
    1 1 0 1 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XRL A,Rn
  Dzialanie:
    (A) (A) xor (Rn)
  Format:
    0 1 1 0 1 r r r
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XRL A,direct
  Dzialanie:
    (A) (A) xor (direct)
  Format:
    0 1 1 0 0 1 0 1  direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XRL A,@Ri
  Dzialanie:
    (A) (A) xor ((Ri))
  Format:
    0 1 1 0 0 1 1 i
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XRL A,#data
  Dzialanie:
    (A) (A) xor #data
  Format:
    0 1 1 0 0 1 0 0   data
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: P

XRL direct,A
  Dzialanie:
    (direct) (direct) xor (A)
  Format:
    0 1 1 0 0 0 1 0   direct
  Liczba cykli maszynowych: 1
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

XRL direct,#data
  Dzialanie:
    (direct ) (direct) xor #data
  Format:
    0 1 1 0 0 0 1 1   direct   data
  Liczba cykli maszynowych: 2
  Zmiana stanu flag: nie zmienia

Zmieniony ( 02.12.2007. )
 
nast臋pny artyku艂 »