Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Ćwiczenie - linkowanie
Ćwiczenie - linkowanie Drukuj Email
Wpisał: Robert Stasiak   
04.12.2007.
Polecenie
 
Napisz program złożony z dwóch modułów:
 
a) moduł pierwszy – powinien zawierać program główny, który "zaświeca" na przemian parzyste i nieparzyste diody wyjściowe oraz podczas ich wyświetlania generuje napisy odpowiednio “parzyste” i “nieparzyste” na wyswietlaczu ciekłokrystalicznym. Na diodach portu p5 dodatkowo wyświetla linijkę świetlną.
 
b) moduł drugi – powinien zawierać dwie pętle opóźniające – 1 i 3 sekundową. 
 
Autorzy:
 
Adrian Dolewski
Robert Kiełbasa
Tomasz Krawczyk
klasa IV Technikum Elektronicznego 
 
 
A51 MACRO ASSEMBLER LIN DATE  26/11/07
PAGE 1  MS-DOS MACRO ASSEMBLER A51 V4.21OBJECT MODULE PLACED IN LIN.OBJASSEMBLER
INVOKED BY:  A51 LIN.ASM  LOC  OBJ           
 
LINE      SOURCE
1           extrn code (op3,op1)
2           cseg at 0  F300                                 
3           init_lcd_c equ 0f300h
4           init_lcd_w equ 0f303h
5           lcd_str_put equ 0f309h
6           clear_lcd equ 0f31bh                                 
7           diody Xdata 9700H
8           p5 equ 0F8H                                           
9           using 0
10 prog:lcall init_lcd_c
11         lcall init_lcd_w
12         mov dptr,#text
13         lcall lcd_str_put
14         lcall op1
15         lcall clear_lcd
16         lcall op1
17         mov a,#01010101
18         mov dptr,#diody
19         movx @dptr,a
20         lcall op3
21         lcall init_lcd_c
22         lcall init_lcd_w
23         mov dptr,#text
24         lcall lcd_str_put
25         lcall op1
26         lcall clear_lcd
27         lcall op1
28         mov a,#10101010
29         mov dptr,#diody
30         movx @dptr,a
31         lcall op3
32         mov A,#1H
33prog3:mov     p5,A
34          rlc     A
35          inc    A
36          lcall   op1
37          jnc     prog
38          sjmp    prog
39   text:db'NIEPARZYSTE $'
40  text2:db'PARZYSTE $'
41          end
 
 
DATE  26/11/07   PAGE     1 MS-DOS MACRO ASSEMBLER A51 V4.21OBJECT MODULE PLACED
IN OP.OBJASSEMBLER INVOKED BY:  A51 OP.ASM LOC  OBJ           
 
LINE     SOURCE                                            
 
1         time segment code                                           
2         public op3,op1
3         rseg time
4   op3:mov     r2,#15d
5      l1:mov     r1,#200d
6      l2:mov     r3,#200d
7      l3:djnz    r3,l3
8          djnz    r1,l2
9          djnz    r2,l1
10        ret
11  op1:mov     r2,#5d
12   e1:mov     r1,#200d
13   e2:mov     r3,#200d
14   e3:djnz    r3,e3
15        djnz    r1,e2
16        djnz    r2,e1
17        ret                                           
18        end 
 
Zmieniony ( 04.12.2007. )
 
« poprzedni artykuł