Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Ćwiczenie - zamiana kodów
Ćwiczenie - BCD Drukuj Email
Wpisał: Robert Stasiak   
04.12.2007.

Polecenie 
 
Napisz i uruchom program, który zmieni liczbę znajdującą się w komórce pamięci 0050H na kod BCD w sposób następujący:
1. liczba setek zostanie pokazana na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym,
2. liczba dziesiątek zostanie wyświetlona na czterech starszych bitach portu P5,
3. liczba jedności zostanie wyświetlona na czterech młodszych bitach portu P5.
 
Wykonali:
Adrian Dolewski
Robert Kiełbasa
Tomasz Krawczyk
klasa IV Technikum Elektronicznego
 

A51 MACRO ASSEMBLER      PR
DATE  03/12/07   PAGE     1
 
MS-DOS MACRO ASSEMBLER A51 V4.21
OBJECT MODULE PLACED IN PR.OBJ
ASSEMBLER INVOKED BY:  A51 PR.ASM


LOC  OBJ            LINE     SOURCE
 
1               ORG     0000H
2               P5 EQU 0F8H  
3               init_lcd_c equ 0f300h
4               LCD_CH_OUT EQU 0F306H
5               clear_lcd equ 0f31bh
6               LCD_C_OFF EQU 0F312H
7     PROG:CLR     C
8               MOV     A,50H
9               MOV     B,#100D
10             DIV     AB
11             MOV     R7,A
12             MOV     A,B
13             MOV     B,#10D
14             DIV     AB
15             MOV     R1,#4H
16      ROL:RL      A
17             DJNZ    R1,ROL
18             ADD     A,B
19             CLR     P5
20             MOV     P5,A
21             LCALL INIT_LCD_C
22             LCALL CLEAR_LCD
23             MOV     A,#30H
24             ADD     A,R7
25             LCALL LCD_CH_OUT
26             LCALL LCD_C_OFF                      
27             END
 
REGISTER BANK(S) USED: 0
ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

Zmieniony ( 04.12.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »