J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow 膯wiczenie - przerwania
膯wiczenie - przerwania Drukuj Email
Wpisa艂: Robert Stasiak   
04.12.2007.
A51 MACRO ASSEMBLER      PSR2 DATE  03/12/07   PAGE     1
 
Polecenie 
 
NAPISZ I URUCHOM PROGRAM, KTÓRY POWINIEN SK艁ADA膯 SI臉 Z PROGRAMU G艁ÓWNEGO I PODPROGRAMU OBS艁UGI PRZERWA艃, W PROGRAMIE G艁ÓWNYM POWINIEN NAPRZEMIAN "ZAPALA膯" DIODY 4 M艁ODSZYCH BITÓW PORTU P5 ORAZ 4 M艁ODSZYCH BITÓW PORTU WYJ. PO UAKTYWNIENIU I WYZWOLENIU PRZERWANIA PROCEDURA POWINNA WYKONYWA膯 LINIJK臉 艢WIETLN膭 POPRZEDZON膭 I ZAKO艃CZON膭 SYGNA艁EM BUCZKA.
 
Autorzy 
 
MARCIN BANASIAK
PIOTR BELCARZ
klasa IV Technikum Elektronicznego
 
LOC         OBJ    
1             ORG 0000H                                                          
2             USING 0 
3             BZYK EQU 0EAH  
4             INE0 EQU 0A8H  
5             DIODA XDATA 9700H  
6             P5 EQU 0F8H
7             LJMP START
8             ORG 0003H
9             JMP BUCZ
10           RETI
11  CZAS:MOV R3,#100D
12       L1:MOV R2,#100D
13       L2:MOV R1,#15D 
14       L3:DJNZ R1,L3
15            DJNZ R2,L2
16            DJNZ R3,L1
17            RET
18LSWIET:MOV R4,#0FH
19             CLR A
20             MOV A,R4
21             MOVX @DPTR,A
22             LCALL CZAS
23             MOV A,#0H
24             MOVX @DPTR,A   
25    LSW2:MOV R5,#0FH
26             CLR A
27             MOV A,R5
28             MOV P5,A
29             LCALL CZAS
30             MOV A,#0H
31             MOV P5,A
32             SJMP LSWIET
33   BUCZ:PUSH ACC
34             PUSH AR1
35             PUSH AR2
36             PUSH AR3
37             SETB BZYK
38             LCALL CZAS
39             CLR BZYK
40             LCALL CZAS
41             MOV A,#1H
42   PROG:MOV     P5,A
43             RLC     A
44             INC     A                       
45             LCALL   CZAS
46             JNC     PROG  
47             SETB    BZYK
48             LCALL   CZAS
49             MOV     P5,#0D
50             CLR     BZYK
51             LCALL   CZAS
52             POP     AR3
53             POP     AR2
54             POP     AR1
55             POP     ACC
56             RET  0061 75A881          
57  START:MOV INE0,#81H
58             MOV TCON,#0H
59             MOV DPTR,#DIODA
60             MOV SP,#0007H
61             LCALL LSWIET 
62             END    
 

REGISTER BANK(S) USED: 0

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

Zmieniony ( 04.12.2007. )
 
nast臋pny artyku艂 »